Ryzyko płynności finansów

lut 28, 2012 przez

Ryzyko płynności finansów

Posiadanie płynności finansowej to cel każdego przedsiębiorcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że tutaj ryzyko pojawia się w momencie, gdy występują problemy ze sprzedażą instrumenty finansowego w krótkim okresie po oczekiwanej przez inwestora cenie. Jeśli dane przedsiębiorstwo stara się przygotować cenę dla swojego produktu, czy usługi, to musi takie działania dokładnie opracować. Tylko dzięki temu zdecyduje się na utworzenie takiej cenie, która będzie pozytywnie odebrana przez uczestników rynku, klientów. Do nich głównie zaliczają się koszty prowadzenia działalności, jak i koszty wynagrodzeń pracowników, czy wiele innych. Często pojawiają się również koszty prowadzenia reklamy, kampanii internetowych. Gdy przedsiębiorstwo wybiera również takie możliwości marki swojej firmy, to z czasem będzie mógł przekonać się o korzyściach, które wynikają z takich działań. A są one przede wszystkim związane z uzyskaniem poparcia szerokiego grona internautów. To dla nich zakupy internetowe są prostą formą dokonywania zakupów. Z ryzykiem mają styczność także przedsiębiorcy, którzy walczą o klientów. Starają się oni tutaj zadbać o jak największe poparcie. Dlatego decydują się na uzyskanie odpowiedniego rozgłosu w Internecie. Gdy będziemy takie działania brali pod uwagę, to na pewno dobrze na tym wyjdziemy.

czytaj dalej

Ryzyko wysokości inflacji

lut 28, 2012 przez

Ryzyko wysokości inflacji

Rynek finansowy stara się przedstawiać nam wiele możliwości inwestowania. Tutaj inwestorzy mogą rozwijać swoje możliwości działania na tym rynku, poprzez uczestnictwo na rynku giełdowym, czy w funduszach inwestycyjnych. Poza tym powinni oni zainteresować się tak zwanym ryzykiem wysokości inflacji. Występuje ono w momencie, gdy inflacja może być wyższa od stopy dochodu inwestycji. Do przykładu możemy zaliczyć fakt, że rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, gdzie oprocentowanie jest niższe od stopy inflacji. Taka sytuacja nie wydaje się być korzystna dla inwestorów. Jednak w tym kierunku również starają się oni przyjmować odpowiednią postawę obronną. Wynika to głównie z przewidzenia sytuacji, jaka będzie pojawiała się na rynku. Dzięki temu przekonają się, co mogliby uczynić, aby jednak zarobić na danej inwestycji. Przewidzenie wzrostu inflacji, czy jej spadku także wydaje się być dla inwestorów bardzo korzystnym działaniem, głównie poprzez działanie na rynku giełdowym, gdzie możemy przewidzieć kurs odpowiednich akcji. Warto, aby przedsiębiorstwa interesowały się wysokością takiej inflacji, która przedstawia się w danym kraju. To pozwoli im odpowiednio przygotować się na taki okres zmniejszenia, czy zwiększenia się inflacji. Ma to na celu prowadzenie wielu rozbudowanych badań rynkowych, marketingowych.

czytaj dalej

Ryzyko cen akcji

lut 28, 2012 przez

Ryzyko cen akcji

Działanie na giełdzie wydaje się być bardzo interesujące. Możemy w szybkim czasie zapewnić sobie odpowiednią ilość środków pieniężnych. Ale zysk tam jest przede wszystkim uzależniony od postawienia kapitału na dane akcje spółki, której rosną. Na takim rynku również zauważamy pewne ryzyko inwestycji. Tutaj wartość jest zależna od ceny akcji, jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego. W krótkim okresie ryzyko cen akcji jest zależne również od czynników psychologicznych. To one tworzą odpowiednie zachowania u inwestorów na rynku. A inwestorzy zapewne starają się na początku poznać taki rynek giełdowy. Zanim postawią swój kapitał na pewne akcje, to starają się zastanowić, czy takie działania wydają się być rozsądne. W jaki sposób? Mogą na przykład prześledzić sytuację danej spółki, spółek. W ten sposób dowiadujemy się, jak dawniej przedstawiała się ich sytuacja. Następnie należy zainteresować się obecną sytuacją na rynku, jak i wysunąć wniosek, do jakiego działania dojdzie w tym przypadku. Z ceną mamy także styczność podczas prowadzenia sprzedaży odpowiednich produktów, jak i usług. Tutaj przedsiębiorca musi być przekonany o sposobie działania, prowadzenia takiej sprzedaży, także w formie marketingowej. W ten sposób zapewniamy sobie dostęp do szerokiego grona internautów, czyli potencjalnych klientów.

czytaj dalej

Ryzyko kursu walutowego

lut 28, 2012 przez

Ryzyko kursu walutowego

Gdy bierzemy pod uwagę inwestycję w fundusze inwestycyjne, to warto będzie także zastanowić się nad pewnym ryzykiem, który jest z tym związany. Na przykład ryzyko pojawia się w momencie, gdy taka inwestycja jest przedstawiona w walucie zagranicznej. Stopa dochodu z inwestycji jest zależna od zmian kursu walutowego. To inwestor powinien posiadać w tym kierunku bardzo wysokie doświadczenie. Na pewno dzięki temu będzie mógł zapewnić sobie określone możliwości działania. Powinniśmy zaznaczyć, że ryzyko kursu walutowego jest przede wszystkim zależne od sytuacji finansowej, jaka występuje na rynku, sytuacji gospodarczej. Ona może mieć istotny wpływ na kursy walut. Dobrze jest posiadać w tym wysokie obeznanie, jak i sprawdzać wcześniejsze kształtowanie się takiego kursu walut. W ten sposób będziemy mogli stwierdzić, w jaki kurs walut będzie najlepiej zainwestować w danym okresie. Poza tym wydaje się być to przydatne dla firmy, czy osób indywidualnych, które wybierają pożyczkę, czy kredyt w walucie obcej, licząc, że uzyskają następnie mniejsze raty. Takie ryzyko na pewno jest jeszcze zależne od poziomu współpracy odpowiednich korporacji międzynarodowych. Ich poziom finansowym będzie mógł wpływać na sytuację rynku finansowego, a przy tym na poziomy walut, w które mamy zamiar zainwestować.

czytaj dalej

Inwestycja funduszy inwestycyjnych

lut 28, 2012 przez

Inwestycja funduszy inwestycyjnych

Świetną formą zarobku mogą okazać się fundusze inwestycyjne. Należy zaznaczyć, że one starają się inwestować w różne instrumenty finansowe. Ważnym czynnikiem dla inwestorów wydaje się być efektywność. To na jej podstawie są w stanie stwierdzić, gdzie i ile powinni zainwestować. Gdy inwestor uważa, że nie jest w stanie zarobić na danym funduszu, to może zrezygnować z uczestnictwa poprzez sprzedaż certyfikatu inwestycyjnego, doprowadzić do odkupienia jednostki uczestnictwa. Jeśli jest fundusz otwarty, to efektywność inwestycji dotyczy wartości uczestnictwa jednostki. Taki fundusz w ciągu dnia wykonuje określenie wartości jednostki uczestnictwa poprzez podzielenie wartości portfela funduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa. Gdy ceny instrumentów finansowych rosną, to także rośnie wartość jednostki uczestnictwa. Jednak inna sytuacja przedstawia się w przypadku zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Tutaj o efektywności świadczy wartość certyfikatu inwestycyjnego, gdzie obraca się na rynku. Dlatego prześledzenie wartości, efektywności takich funduszy wydaje się być ważne. Takie działania należy również podejmować podczas decydowanie się na akcje, które występują na giełdzie papierów wartościowych. Wykupujemy pojedyncze akcje danej spółki, która tam działa. W ten sposób możemy okazać się jej właścicielami.

czytaj dalej
Strona 2 z 1012345...10...Ostatnia »