Ryzyko wysokości inflacji

lut 28, 2012 przez

Ryzyko wysokości inflacji

Rynek finansowy stara się przedstawiać nam wiele możliwości inwestowania. Tutaj inwestorzy mogą rozwijać swoje możliwości działania na tym rynku, poprzez uczestnictwo na rynku giełdowym, czy w funduszach inwestycyjnych. Poza tym powinni oni zainteresować się tak zwanym ryzykiem wysokości inflacji. Występuje ono w momencie, gdy inflacja może być wyższa od stopy dochodu inwestycji. Do przykładu możemy zaliczyć fakt, że rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, gdzie oprocentowanie jest niższe od stopy inflacji. Taka sytuacja nie wydaje się być korzystna dla inwestorów. Jednak w tym kierunku również starają się oni przyjmować odpowiednią postawę obronną. Wynika to głównie z przewidzenia sytuacji, jaka będzie pojawiała się na rynku. Dzięki temu przekonają się, co mogliby uczynić, aby jednak zarobić na danej inwestycji. Przewidzenie wzrostu inflacji, czy jej spadku także wydaje się być dla inwestorów bardzo korzystnym działaniem, głównie poprzez działanie na rynku giełdowym, gdzie możemy przewidzieć kurs odpowiednich akcji. Warto, aby przedsiębiorstwa interesowały się wysokością takiej inflacji, która przedstawia się w danym kraju. To pozwoli im odpowiednio przygotować się na taki okres zmniejszenia, czy zwiększenia się inflacji. Ma to na celu prowadzenie wielu rozbudowanych badań rynkowych, marketingowych.